Stroom op de steiger

Vandaag is er weer hard gewerkt op de steiger, gelukkig zat het weer vandaag erg mee. Een forse ploeg heeft vandaag flink doorgewerkt en alle elektrapalen aangesloten.

De nieuwe steiger

Het eerste deel van de nieuwe steiger is bijna gereed, er is deze week, ondanks de regen, hard gewerkt.

De Bever gaat weer open!

Beste Vlietstrekers,

Het winterseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat in de weekeinden de Bever weer open is.   Begin dit jaar is de mogelijkheid gekomen om jullie consumpties behalve contant ook met pin te betalen. Aangezien hier positieve geluiden over te horen waren, is er besloten om vanaf oktober 2019 dat, als de Bever voor het eerst haar deuren weer opent, er alleen nog maar met pin te betalen is. Ik ben, als voorzitter van de Kantinecommissie, erg blij met deze beslissing.

Een ander item waar ik jullie op wil wijzen is dat de openingstijden van de Bever voor de zondag zijn gewijzigd.

Zaterdag    10:00 – 17:00

Zondag       11:00 – 15:00

Dit wil uiteraard niet zeggen dat als het zondag om drie uur nog hééél gezellig is jullie eruit moeten. Nee hoor dan blijven we gewoon open. Gezelligheid boven alles!!

Verder wil ik nu ik toch jullie aandacht heb een oproep te doen om bardiensten te komen draaien. Op dit moment zijn we met 6 vrijwilligers en dat is eigenlijk te weinig om jullie ieder weekend van een drankje en een hapje te voorzien.

Zie jullie ergens in de Bever of op de nieuwe steigers.

Groetjes Mieke

De steigers worden vervangen

De haven ziet er leeg uit, een beeld wat we normaal gesproken niet zien. Vandaag is de eerste helft van de steigers in de haven leeggemaakt. Nu is het wachten op de nieuwe steigers.

Een lege haven…

Baggeren in de haven

Deze dagen wordt er gebaggerd in de haven, de ondiepte worden verwijderd. Zo blijft de haven voor iedereen goed toegankelijk.

Werkzaamheden steiger

Vooraankondiging werkzaamheden

Beste Vlietstrekers en gasten (zomerliggers),

Het bestuur heeft vanuit de Algemene Ledenvergadering toestemming gekregen voor de verdere steigervernieuwing. Inmiddels is de benodigde subsidie ook toegezegd en deels ontvangen.

Wat gaan we doen?

Het lange steiger in de richting van de Binckhorstbrug wordt in twee fasen vervangen. Als bestuur hebben wij de vernieuwing van de steigers aanbesteed en een voorlopige planning vastgesteld.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

In de laatste werkweek van september (vanaf maandag 23 september) en de eerste 2 weken van oktober staan de werkzaamheden gepland. Dit is een voorlopige planning die zo veel mogelijk aansluit bij de verlaagde bezetting van ligplaatsen in de haven aan het einde van het zomerseizoen.

Wat betekent dat voor u?

Om deze werkzaamheden uit te kunnen (laten) voeren hebben wij Uw medewerking nodig. In deze periode hebben we ruimte in de haven nodig om de steigers vrij te kunnen maken en te vervangen. Dat is onmogelijk wanneer er boten aan afgemeerd liggen. De kans op beschadiging is dan te groot.

We vragen u daarom indien mogelijk een andere ligplaats buiten de haven te kiezen of eventueel de boot vervroegd in de winterstalling te bergen. Op die manier kunnen we het gedeelte waar gewerkt wordt vrijmaken. De schepen die dan in de haven blijven moeten kort daarvoor door de eigenaar verlegd worden naar de boxen waar (nog) niet wordt gewerkt.

Voorwaarden en communicatie

Een belangrijke voorwaarde voor de werkzaamheden is dat boten verplaatst kunnen/moeten worden. In de werkperiode moeten de booteigenaren, die hun boot aan een (ketting) slot hebben liggen, zorgen dat dit slot verwijderd wordt zodat de boot in ieder geval verlegd kan worden.  Aan de hand van een latere detailplanning kunnen we aan eenieder (die niet vertrekt) laten weten waar uw boot afgemeerd dient te zijn gedurende welke periode om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Geef in ieder geval per persoon(boot)  door hoe U dit denkt aan te pakken zodat wij weten waar we rekening mee moeten/kunnen  houden.

Voorlopig kunt U de secretaris (secretaris@wsvdevlietstreek.nl)  informeren. Later neemt de Haven en werfcommissie dit over en indien nodig contact met U op.

Wij rekenen op uw medewerking,

Namens het bestuur van de WSV de Vlietstreek

Uw secretaris

Ad van Vliet

Vlaggen

Op steeds meer schepen wappert de nieuwe Vlietstreekvlag, soms naast de oude vlag. Een mooi gezicht!

Ledenvergadering

Donderdagavond 9 mei jl. was er een feestelijke ledenvergadering. Er was groot nieuws dat met een heerlijk glas champagne voor alle aanwezigen werd gevierd.

De subsidie voor de nieuwe steigers is akkoord. Daarmee krijgt de vereniging maar liefst circa €100.000,- subsidie! Hulde aan iedereen, en in het bijzonder aan Ad, voor alle inspanningen om dit huzarenstukje voor elkaar te krijgen. Chapeau!!!

Medio oktober verwachten we de openingsfestiviteiten van onze nieuwe haven, in aanwezigheid van de wethouder. Kom jij dan ook?

Nu we een nieuwe huisstijl hebben, zijn er ook nieuwe supermooie WSV De Vlietstreek vlaggen gemaakt. Alle aanwezigen hebben een spiksplinternieuw exemplaar ontvangen. Ze zijn prachtig!

Wist je dat:

  • vanaf 26 september de steigerwerkzaamheden starten; voor deze logistieke uitdaging wordt de medewerking van een ieder gevraagd;
  • iedereen gevraagd wordt een verenigingssticker zichtbaar op de boot te plakken voor de herkenbaarheid voor de zomerhavenmeesters;
  • Ronald is toegetreden tot het bestuur en ook onze voorzitter weer verkozen is; daar zijn we heel blij mee!
  • er camera’s zijn opgehangen om de veiligheid in onze haven te waarborgen;
  • zowel de KaCo als de zomerhavenmeesters je hulp nog kunnen gebruiken, dus meld je snel aan;
  • je vanaf september kunt pinnen in onze reuze gezellige kantine;
  • de traditionele Mosselavond al gepland staat; zet 23 november alvast in je agenda;
  • volgend jaar onze vereniging 50 jaar bestaat.

Iedereen een heel zonnig vaarseizoen gewenst!
Henry, Ineke en Monique

Werk aan de vaarweg

Bij de ingang van de haven wordt deze dagen hard gewerkt. Matten en keien worden afgezonken. Dit moet voorkomen dat er ondiepten ontstaan bij de ingang van onze haven.

Opening Seizoen

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde opening van het seizoen.