Wespennest

De voorbereidingen voor het Beverseizoen zijn in volle gang. Nog even en de koffie staat weer voor u klaar. Om de drank veilig op te kunnen slaan is afgelopen week een wespennest uit het drankhok verwijderd.

 

Sloepensteiger

Er is hard gewerkt aan de sloepensteiger, alles ligt er ondertussen weer keurig bij.

Opening seizoen 2018

Het was gezellig tijdens de opening van het seizoen blijkt uit de onderstaande foto’s.

Bij de opening van het seizoen 2018 zijn onderstaande prijzen zijn nog niet opgehaald:

706 – Kussen

787 – Boottocht Den Haag

885 – Grill

917 – Olifant

Bent u de gelukkige, neem contact op met H. Kort, voorzitter EVCO

Stremming haven 29 maart – 13 april

Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het boortracé van de boortunnel van de Rotterdamsebaan is in de periode van donderdag 29 maart tot en met vrijdag 13 april 2018 de Binckhorsthaven overdag gestremd voor het vaarverkeer. Dit geldt op alle werkdagen ( ook op goede vrijdag). In het weekend en op 2e Paasdag is er geen stremming. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Officiële opening kade Melkwegstraat

Projectleider Eveline Kokx van de Gemeente Den Haag en Aad Hartevel van WSV de Vlietstreek hebben op 19 maart de officiële opening verricht van de kade van de Melkwegstraat. Naast een 30 tal betrokkenen bij het Binckhorstproject waren ook eenzelfde aantal leden aanwezig om onder het genot van een kop echte koffie in de kou ons een boom te zien planten. Gelukkig was Wim van Geelen aanwezig om de bar te bemannen zodat we af en toe op konden warmen. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het vervangen van het straatwerk ondanks de strenge koude die Nederland nog even bezocht. Naast het voetpad is een groenstrook en straatverlichting aangelegd en is straatmeubilair geplaatst dat dermate degelijk is dat het de volgende eeuw ook nog wel zal overleven. Het aangezicht van de haven is met de nieuwe ingang, steigers en groenstrook drastisch verbeterd. Het ziet er allemaal geweldig uit. Nu is de Vlietsreek echter zelf aan zet met de vervanging van de steigers nabij de Bever en vingersteigers voor de extra ligplaatsen. De Gemeente Den Haag heeft inmiddels een prachtige subsidie toegezegd waarmee we ons volgende doel kunnen realiseren.

Op de ledenvergadering van 19 april zullen we een en ander graag toelichten

Aad Harteveld

Winter in de haven

Het ijs zal weer snel weg zijn, maar wat een mooi gezicht!

Opening seizoen zaterdag 7 april

Graag nodigen we alle leden uit voor de opening van het seizoen (voorheen Scheveningse dag).  We hebben deze dag in een nieuw jasje gegoten. Er zijn workshops voor groot en klein, de rommelmarkt is er nog. En ook de rondvaart is er weer, na een jaar afwezigheid. Ook aan de inwendige mens is gedacht, zo komt de pitmaster van Rijswijk met zijn super bbq heerlijke beenhammen roosteren. Het precieze programma wordt later bekend gemaakt maar zet deze dag vast in je agenda.

Het Kompas februari

Het nieuwe nummer van het Kompas is weer op de website geplaatst. U kunt het Kompas downloaden via het menu.

 

 

Nieuw toegangshek naar de haven

Heeft u ook al voor een dicht hek gestaan aan de Maanweg? Jawel, het nieuwe toegangshek is geplaatst aan de kopse kant van de haven. Wat een mooie nieuwe entree!