Nieuwjaarstoespraak 2017

Onze hield op 8 januari zijn in de Bever.

Nieuwjaarstoespraak 2017 WSV de Vlietstreek.

Goedemiddag Dames en Heren, welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van 2017. En van deze plaats een gelukkige en gezond 2017 toegewenst.

Hoewel ik graag vooruit kijk is het wel gebruikelijk dat we met elkaar op een moment als dit nog even terugblikken op het afgelopen jaar.

Allereerst wil ik onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet om deze vereniging draaiende te houden. Zonder hen lukt het tenslotte allemaal niet. Zo heeft de Haweco dit jaar veel werk verzet om de steigers te onderhouden, de toiletcontainer aangesloten en ingericht en met Jack een flinke stap gemaakt in het onderhoud van de Bever.

De Havenmeester is er weer in geslaagd om iedereen een plekje te geven in de haven, zeker niet makkelijk met alle wensen van eenieder en verbouwingen aan het steiger.

De redactiecommissie is er weer in geslaagd om de Kompassen te realiseren die zo belangrijk zijn voor de samenhang in de vereniging. Wel moet ik vermelden dat het hen steeds meer moeite kost om voldoende zinvolle kopij te verzamelen. Als we ons Kompas willen behouden dan moeten we natuurlijk wel af en toe in de pen of achter het toetsenbord kruipen.  Overigens zorgen zij inmiddels ook voor de inhoud van onze website wat ik een goede zaak vind.

De evenementen Commissie heeft weer diverse succesvolle evenementen georganiseerd met als hoogtepunt onze Scheveningse dag en dat alles in samenwerking met de Kantinecommissie die weer bijna ieder weekeinde present waren om achter de bar te staan in de Bever.

Minder zichtbaar zijn de activiteiten van mensen van de Kascontrolecommissie, de automatiseringscommissie en het . Ook hen moeten we niet vergeten. Ook zij zorgen voor allerlei zaken waardoor we ook na 45 jaar van de vereniging kunnen blijven genieten.

Er is in 2016 weer veel gebeurd. Het bestuur is het afgelopen jaar zeer actief met de Gemeente in overleg geweest. Onder meer om subsidie te verkrijgen voor de vernieuwing van onze elektrische installatie op het steiger. Zoals u gezien hebt is dat goed gelukt en zijn de elektrapalen inmiddels geïnstalleerd door de leverancier met de hulp van Cees Stegers, Jan Buitelaar en onze secretaris Ad van Vliet.   In onze directe omgeving is ook veel veranderd. Alle plannen rondom de Binckhorst krijgen langzaam gestalte en zijn gedeeltelijk al werkelijkheid.

Eind december is door de gemeente een besluit genomen ten aanzien van de ontwikkeling van de Binckhorsthavens. Hoewel er nog wel enkele vraagstukken ingevuld moeten worden op de kades om ons heen is wel duidelijk wat dit voor ons betekent. In het projectdocument, dat u desgewenst kunt downloaden of toegestuurd krijgen, is duidelijk dat het voetpad rondom de haven er voor een gedeelte al snel zal komen. U moet daarbij denken aan het tweede kwartaal van dit jaar. In de afgelopen maanden heeft het bestuur met de Gemeente afgestemd op wat voor wijze het ingericht zou kunnen worden zodat we als vereniging kunnen blijven bestaan en de plannen van de Gemeente doorgang kunnen vinden. De Haweco is om deze reden gestart met het vrijmaken van het kopsteiger (en liggen er geen schepen) om straks de containers te kunnen verplaatsen en vervolgens het kopsteiger te slopen. Na het verwijderen van het steiger en de palen zal er een smaller drijvend steiger voor terugkomen met een stuk water tussen de wal en het steiger als beveiliging. Het hek zal daarna verdwijnen. Hier komt nog wel het een en ander voor kijken, onder meer moet de Bever een halve meter verplaatst worden waarvoor dan zowel het riool, de wateraansluiting als de gasleiding verlengd moeten worden. Deze activiteiten zullen voor het grootste deel worden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van de Gemeente maar onze bemoeienis is daarvoor natuurlijk noodzakelijk. Het bestuur denkt daarbij aan een dagelijks aanspreekpersoon in de haven en een bestuurslid die deze activiteit begeleid.

Zodra het steiger en toegang tot de haven gereed zijn zullen we een verdere aanpassing zelf ter hand nemen om zo effectief mogelijk gebruik te kunnen maken van het nieuwe steiger door wellicht kleinere boxen te maken waar we nu wat meer gebrek aan hebben.

Dit jaar zijn we, tot mijn genoegen, gestart met een meer dan compleet bestuur. Frank van der Maaten als bestuurslid en Wim van Geelen als kandidaat, versterken ons sinds afgelopen ledenvergadering.  Als bestuur richten we ons op de externe betrekkingen met de Gemeente, maar ook op andere verenigingen in de nabijheid zoals de Residentie. Verder is het verenigingsleven en de continuïteit daarvan een zorg. Het verenigingsleven in het algemeen veranderd maar ook de Watersport en hoe daar aan wordt deelgenomen. Duidelijk is dat we de trends  niet moeten negeren maar accepteren en onderdeel van het beleid maken om de levende vereniging te blijven die we zijn. Om dat concreet te maken hopen we met april weer met een nieuw beleidsplan te komen waarmee het huidige bestuur , maar ook opvolgende besturen de koers van de vereniging kunnen bepalen overeenkomstig de wensen van de leden.

Hiermee wil ik afronden en met jullie nog een dronk uitbrengen op het nieuwe jaar. Voor ik dat doe wil ik de Kantinecommissie en de Evenementencommissie bedanken voor de organisatie van deze bijeenkomst!

Aad Harteveld

 

Geef een reactie