Officiële opening kade Melkwegstraat

Projectleider Eveline Kokx van de Gemeente Den Haag en Aad Hartevel van WSV de Vlietstreek hebben op 19 maart de officiële opening verricht van de kade van de Melkwegstraat. Naast een 30 tal betrokkenen bij het Binckhorstproject waren ook eenzelfde aantal leden aanwezig om onder het genot van een kop echte koffie in de kou ons een boom te zien planten. Gelukkig was Wim van Geelen aanwezig om de bar te bemannen zodat we af en toe op konden warmen. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het vervangen van het straatwerk ondanks de strenge koude die Nederland nog even bezocht. Naast het voetpad is een groenstrook en straatverlichting aangelegd en is straatmeubilair geplaatst dat dermate degelijk is dat het de volgende eeuw ook nog wel zal overleven. Het aangezicht van de haven is met de nieuwe ingang, steigers en groenstrook drastisch verbeterd. Het ziet er allemaal geweldig uit. Nu is de Vlietsreek echter zelf aan zet met de vervanging van de steigers nabij de Bever en vingersteigers voor de extra ligplaatsen. De Gemeente Den Haag heeft inmiddels een prachtige subsidie toegezegd waarmee we ons volgende doel kunnen realiseren.

Op de ledenvergadering van 19 april zullen we een en ander graag toelichten

Aad Harteveld

Geef een reactie