Van de Voorzitter juni 2016

VAN DE JUNI 2016

Beste Vlietstrekers,

De ledenvergadering is in april goed bezocht mede naar aanleiding van de vele tevoren aangekondigde agendapunten. Onder andere het financieel beheer werd uitvoerig besproken. Dit heeft er toe geleid dat onze penningmeester Cees de Vos niet langer deel uitmaakt van het bestuur. Aangezien we nu slechts vier bestuursleden hebben zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. In de tussentijd worden de taken door de resterende bestuursleden en de ledenadministrateur uitgevoerd. In de praktijk is dat niet ideaal omdat onvermijdelijk taken blijven liggen of minder goed uitgevoerd kunnen worden. Ik verzoek dan ook dringend in bestuursfuncties geïnteresseerde leden contact met mij op te nemen.

Met betrekking tot de toekomst hebben we als bestuur de ontwikkelingen in de omgeving kunnen toelichten en mandaat gekregen om met de gemeente te kunnen praten over het beschikbare stukje grond nabij de haven. Het idee is om te onderzoeken of we een nieuw clubhuis zouden kunnen bouwen op deze plek waarbij de financiering natuurlijk wel een uitdaging is voor onze vereniging en zal zeker enige tijd vergen voor we daar meer zekerheid over kunnen krijgen.

foto Aad

Op korte termijn hopen we de elektriciteitskasten te kunnen vervangen. Zodra de Gemeente uitsluitsel geeft over de subsidie zullen we opdracht geven aan de beste partij en zal de installatie van de 12 elektriciteitspalen plaats kunnen vinden. Voor de winterperiode hebben we dan een betere elektrische installatie op het steiger gerealiseerd.

Verder is het vaarseizoen weer begonnen al is het weer op het moment dat ik dit schrijf nog bar en boos. De Haven is goed gevuld met zomerliggers. Veel aanmeldingen zijn van mensen met dagboten, veelal sloepen, die een goed plekje voor de boot zoeken in de zomerperiode. De Havenmeester en de administratie hebben het er druk mee om iedereen een goed plekje te geven en te zorgen dat tevoren betaald is. Voor de vereniging levert het belangrijke inkomsten op die we goed kunnen gebruiken. Ook de havenindeling voor het winterseizoen is al in de maak wat over het algemeen toch weer een klus is. Met passen en meten krijgt iedereen een plek al moet ook weleens iemand teleurgesteld worden.

Onze vrijwilligersavond is even uitgesteld vanwege de hectiek in de maand april. We zijn echter onze vrijwilligers zeker niet vergeten. Na de vakanties komen we daar dan ook zeker op terug.

Voorlopig gaan we eerst maar eens lekker varen. Daar doen we het tenslotte allemaal voor!

Groet,

Aad Harteveld

Voorzitter WSV de Vlietstreek

Geef een reactie