Vlaggen

Op steeds meer schepen wappert de nieuwe Vlietstreekvlag, soms naast de oude vlag. Een mooi gezicht!

Ledenvergadering

Donderdagavond 9 mei jl. was er een feestelijke ledenvergadering. Er was groot nieuws dat met een heerlijk glas champagne voor alle aanwezigen werd gevierd.

De subsidie voor de nieuwe steigers is akkoord. Daarmee krijgt de vereniging maar liefst circa €100.000,- subsidie! Hulde aan iedereen, en in het bijzonder aan Ad, voor alle inspanningen om dit huzarenstukje voor elkaar te krijgen. Chapeau!!!

Medio oktober verwachten we de openingsfestiviteiten van onze nieuwe haven, in aanwezigheid van de wethouder. Kom jij dan ook?

Nu we een nieuwe huisstijl hebben, zijn er ook nieuwe supermooie WSV De Vlietstreek vlaggen gemaakt. Alle aanwezigen hebben een spiksplinternieuw exemplaar ontvangen. Ze zijn prachtig!

Wist je dat:

  • vanaf 26 september de steigerwerkzaamheden starten; voor deze logistieke uitdaging wordt de medewerking van een ieder gevraagd;
  • iedereen gevraagd wordt een verenigingssticker zichtbaar op de boot te plakken voor de herkenbaarheid voor de zomerhavenmeesters;
  • Ronald is toegetreden tot het bestuur en ook onze voorzitter weer verkozen is; daar zijn we heel blij mee!
  • er camera’s zijn opgehangen om de veiligheid in onze haven te waarborgen;
  • zowel de KaCo als de zomerhavenmeesters je hulp nog kunnen gebruiken, dus meld je snel aan;
  • je vanaf september kunt pinnen in onze reuze gezellige kantine;
  • de traditionele Mosselavond al gepland staat; zet 23 november alvast in je agenda;
  • volgend jaar onze vereniging 50 jaar bestaat.

Iedereen een heel zonnig vaarseizoen gewenst!
Henry, Ineke en Monique

Werk aan de vaarweg

Bij de ingang van de haven wordt deze dagen hard gewerkt. Matten en keien worden afgezonken. Dit moet voorkomen dat er ondiepten ontstaan bij de ingang van onze haven.

Opening Seizoen

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde opening van het seizoen.

Sluis Leidschendam

Vanaf 10 april gaat de sluis bij Leidschendam weer open.

6 april 2019 Opening vaarseizoen

Beste Vlietstrekers,

Zaterdag 6 april is het weer zo ver, de opening van het vaarseizoen 2019!

Verse vis, broodje warm vlees, rommelmarkt, keuring brandblussers, loterij, live muziek van de Granddaddy’s, kinderactiviteiten, rondvaart en poffertjes.


Vaarbewijs

Uw Vaarbewijs in 2019?
Een groot aantal recreatieschippers heeft in de loop der jaren een Vaarbewijs gehaald. Ook als dat gezien de lengte van hun schip of de gebruikelijke vaarsnelheid niet verplicht was. Dit vanuit het besef op die wijze een bijdrage te leveren aan de veiligheid op het water.
Wellicht is niet bij iedereen bekend dat op dat gebied de komende tijd een en ander gaat veranderen. Dat de Vamex de organisatie is die het theoretisch vaarbewijsexamen afneemt is bij velen wel bekend. Minder bekend is dat na 2019 het CBR dit theoretisch examen gaat afnemen. Dat
zou aanvankelijk al vanaf het aanvang van 2019 het geval zijn maar dat is in elk geval verschoven naar 2020.
Het CBR is bij velen wel bekend vanwege de afgifte van, na een praktisch en/of schriftelijk examen, van de rijvaardigheidsbewijzen. Overigens is het CBR ook op andere gebieden, zoals in de luchtvaart, actief in het afnemen van bekwaamheids- en vaardigheidstests.
Concreet wil dat zeggen dat vanaf aanvang 2020 het CBR de instantie is die het Vaarbewijs gaat uitgeven na het afleggen van het theoretisch examen. Omdat elk jaar op bepaalde punten het Vamex examen aan de actualiteit wordt aangepast, zal dat ongetwijfeld bij het CBR ook het geval zijn.
Nieuw is echter dat ook wordt nagedacht over een praktijk Vaarbewijsexamen. Het CBR heeft immers enorme ervaring in het afnemen van praktijkexamens in het wegverkeer en de luchtvaart.
Als u nu denkt dat ik dit beeld met meer details kan aanvullen dan spijt het me zeer. Meer is niet openbaar gemaakt. Het is dus thans niet meer dan een vermoeden dat vanaf (of na) 2020 naast een theoretisch examen ook een praktijkexamen gedaan zal moeten worden bij het CBR.
Wie dus nog dit jaar zijn Vaarbewijs wil halen, op de oude manier bij de Vamex, zal niet te lang moeten wachten. Daar komt bij dat de werkwijze van de Vamex best plezierig en service gericht genoemd mag worden. Het CBR is toch een iets andere organisatie.

Gezellige bingo

De bingo op 19 januari was weer een succes, een kleine sfeerimpressie hieronder.

Oliebollen en nieuwjaarsreceptie

Op 29 december werden er weer volop oliebollen gebakken op de haven. Op 6 januari 2019 organiseert de evenementencommissie de nieuwjaarsreceptie die aanvangt om 14:00 uur in de Bever.  We hopen dan met veel leden het glas te heffen op het nieuwe jaar.