Mosselavond 23 november

De evenementencommissie organiseert samen met de kantinecommissie weer de jaarlijkse mosselavond op 23 november.

Bij het aanmelden kunt u kiezen tussen mosselen of een koude visschotel.

Mosselen, stokbrood, kruidenboter, sauzen, verschillende salades en drie consumpties voor 15,00 euro pp.

·       Introducés zijn welkom. (1 introducé per lid).

·       Breng eventueel een eigen pan mee

Aanmelden via Iris van Vianen of via de inschrijflijst in de Bever  SVP vooraf 15 euro pp overmaken naar NL 02 INGB 0005607263 tnv WSV de Vlietstreek

Feestelijke opening van de steiger!

Vandaag zijn de nieuwe steigers feestelijk in gebruik genomen. In een Bever vol leden hebben we getoost op het mooie resultaat. Met dank aan de gemeente voor de mooie subsidie die dit mogelijk gemaakt heeft.

Feestelijke ingebruikname nieuwe steiger – 2 november vanaf 14.30 uur

Rond 18 oktober is de laatste hand gelegd door onze leverancier Inter Boat aan de renovatie van onze haven. De technici hebben in het slechtst mogelijke weer de werkzaamheden uitgevoerd waarbij ze door ons bestuurslid Ronald Ouwerkerk en anderen werden opgevangen in het clubhuis om op te drogen en koffie te kunnen drinken.

Inmiddels hebben we de haven al een metamorfose zien ondergaan. Eerst de leegstroming, alle boten zijn natuurlijk verplaatst, en vervolgens het verschijnen van de schitterende nieuwe steigers. De mannen van Inter Boat hebben echt een compliment verdiend voor de snelheid en zorgvuldigheid waarmee gewerkt werd gedurende deze periode.

Het verplaatsen van de boten onder leiding van de Haven meester Ton Harteveld en het bestuurslid Dan Persoon was ook geen sinecure, vooral omdat er nogal wat leden niet aanwezig waren op het afgesproken moment waardoor veel extra handwerk is verricht om de boten te verplaatsen.  De laatste werkzaamheden van Inter Boat zullen bestaan uit het plaatsen van de elektriciteitspalen en reddingstrappen.  Daarna is het de beurt aan onze Haven en Werf Commissie om de stroomvoorziening te herstellen zodat zowel verlichting als gebruik van de stroom weer mogelijk wordt. 

Natuurlijk laten we een dergelijk moment niet zomaar voorbij gaan! Het is niet de meest normale zaak dat een vereniging als de onze werkzaamheden kan laten doen voor zo’n enorm bedrag, zelfs niet met geweldige ondersteuning van de Gemeente Den Haag. We mogen daar best even gepast bij stilstaan en het vieren!

Ik wil u daarom namens het bestuur van de Watersportvereniging de Vlietstreek uitnodigen om met gasten van de Gemeente en omringende watersportverenigingen op 2 november onder het genot van een drankje en een hapje onze nieuwe steigers gezamenlijk in gebruik te nemen.

Ons programma ziet er op 2 november als volgt uit;

·         Ontvangst vanaf 14:30 in ons Clubhuis de Bever

·         Symbolische opening van onze nieuwe steigers 15:00 uur

·         Daarna een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Om aan onze omgeving te laten zien dat we heel erg blij zijn met onze prachtige haven wil ik u vragen om elke beschikbare vlag en/of lampjes in uw boot te hijsen om dit gepast te vieren. Onze Kantinecommissie en Evenementencommissie maken die dag er een mooi feestje van, daar kunt u op vertrouwen.

Tot de 2e november!

Stroom op de steiger

Vandaag is er weer hard gewerkt op de steiger, gelukkig zat het weer vandaag erg mee. Een forse ploeg heeft vandaag flink doorgewerkt en alle elektrapalen aangesloten.

De nieuwe steiger

Het eerste deel van de nieuwe steiger is bijna gereed, er is deze week, ondanks de regen, hard gewerkt.

De Bever gaat weer open!

Beste Vlietstrekers,

Het winterseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat in de weekeinden de Bever weer open is.   Begin dit jaar is de mogelijkheid gekomen om jullie consumpties behalve contant ook met pin te betalen. Aangezien hier positieve geluiden over te horen waren, is er besloten om vanaf oktober 2019 dat, als de Bever voor het eerst haar deuren weer opent, er alleen nog maar met pin te betalen is. Ik ben, als voorzitter van de Kantinecommissie, erg blij met deze beslissing.

Een ander item waar ik jullie op wil wijzen is dat de openingstijden van de Bever voor de zondag zijn gewijzigd.

Zaterdag    10:00 – 17:00

Zondag       11:00 – 15:00

Dit wil uiteraard niet zeggen dat als het zondag om drie uur nog hééél gezellig is jullie eruit moeten. Nee hoor dan blijven we gewoon open. Gezelligheid boven alles!!

Verder wil ik nu ik toch jullie aandacht heb een oproep te doen om bardiensten te komen draaien. Op dit moment zijn we met 6 vrijwilligers en dat is eigenlijk te weinig om jullie ieder weekend van een drankje en een hapje te voorzien.

Zie jullie ergens in de Bever of op de nieuwe steigers.

Groetjes Mieke

De steigers worden vervangen

De haven ziet er leeg uit, een beeld wat we normaal gesproken niet zien. Vandaag is de eerste helft van de steigers in de haven leeggemaakt. Nu is het wachten op de nieuwe steigers.

Een lege haven…

Baggeren in de haven

Deze dagen wordt er gebaggerd in de haven, de ondiepte worden verwijderd. Zo blijft de haven voor iedereen goed toegankelijk.

Werkzaamheden steiger

Vooraankondiging werkzaamheden

Beste Vlietstrekers en gasten (zomerliggers),

Het bestuur heeft vanuit de Algemene Ledenvergadering toestemming gekregen voor de verdere steigervernieuwing. Inmiddels is de benodigde subsidie ook toegezegd en deels ontvangen.

Wat gaan we doen?

Het lange steiger in de richting van de Binckhorstbrug wordt in twee fasen vervangen. Als bestuur hebben wij de vernieuwing van de steigers aanbesteed en een voorlopige planning vastgesteld.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

In de laatste werkweek van september (vanaf maandag 23 september) en de eerste 2 weken van oktober staan de werkzaamheden gepland. Dit is een voorlopige planning die zo veel mogelijk aansluit bij de verlaagde bezetting van ligplaatsen in de haven aan het einde van het zomerseizoen.

Wat betekent dat voor u?

Om deze werkzaamheden uit te kunnen (laten) voeren hebben wij Uw medewerking nodig. In deze periode hebben we ruimte in de haven nodig om de steigers vrij te kunnen maken en te vervangen. Dat is onmogelijk wanneer er boten aan afgemeerd liggen. De kans op beschadiging is dan te groot.

We vragen u daarom indien mogelijk een andere ligplaats buiten de haven te kiezen of eventueel de boot vervroegd in de winterstalling te bergen. Op die manier kunnen we het gedeelte waar gewerkt wordt vrijmaken. De schepen die dan in de haven blijven moeten kort daarvoor door de eigenaar verlegd worden naar de boxen waar (nog) niet wordt gewerkt.

Voorwaarden en communicatie

Een belangrijke voorwaarde voor de werkzaamheden is dat boten verplaatst kunnen/moeten worden. In de werkperiode moeten de booteigenaren, die hun boot aan een (ketting) slot hebben liggen, zorgen dat dit slot verwijderd wordt zodat de boot in ieder geval verlegd kan worden.  Aan de hand van een latere detailplanning kunnen we aan eenieder (die niet vertrekt) laten weten waar uw boot afgemeerd dient te zijn gedurende welke periode om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Geef in ieder geval per persoon(boot)  door hoe U dit denkt aan te pakken zodat wij weten waar we rekening mee moeten/kunnen  houden.

Voorlopig kunt U de secretaris (secretaris@wsvdevlietstreek.nl)  informeren. Later neemt de Haven en werfcommissie dit over en indien nodig contact met U op.

Wij rekenen op uw medewerking,

Namens het bestuur van de WSV de Vlietstreek

Uw secretaris

Ad van Vliet

Vlaggen

Op steeds meer schepen wappert de nieuwe Vlietstreekvlag, soms naast de oude vlag. Een mooi gezicht!