Gourmet

Zaterdag 15 februari

Kom ook gezelleg gourmetten in de Bever. Aanvang zaterdag 15 februari om 19.00 uur. De kosten zijn 15 euro per persoon. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL02 INGB 0005 6072 63 tnv WSV de Vlietstreek. Heeft u een gourmetstel of bakplaat, laat dit dan even weten.

Opgeven kan bij Iris of via de inschrijflijst in de Bever.

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 5 januari 2020 van 1400 -1700 uur

Kom allen dit jaar op een extra feestelijke nieuwjaarsreceptie waarin we ons jubileumjaar inluiden met champagne en oliebollen.

Ook zijn er warme en koude hapjes en live muziek.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de “WSV de Vlietstreek” op 28 november 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering die op 28 november 2019 a.s. om 20.00 zal aanvangen in ons clubhuis de  “Bever”.

De agenda ziet er als volgt uit:

Agenda

1.   Opening;

2.   Mededelingen

3.   Vaststellen agenda;

4.   Correspondentie

5.   Notulen Algemene ledenvergadering van mei 2019 

6.   Bestuurszaken:

7.   Beleidsvoornemens

8.   Commissies activiteiten;

9.   Voorstellen nieuw lid;

10. Rondvraag

11. Sluiting

Toespraak voorzitter nieuwe steigers

Opening steigers 2 november 2019

Goedemiddag dames en heren,

Vandaag nemen we onze mooie nieuwe steigers officieel in gebruik en aangezien dat niet zo vaak voor komt mogen we daar best wel even bij stilstaan.

Investering

De vernieuwing van de steigers is eigenlijk begonnen met de aanpassing van het kopsteiger bij de aanleg van de Melkweg. Het vervolg werd de aanpassing van de kom naast de Bever om meer kleinere ligplaatsen te realiseren en het hoofdsteiger alvast een stuk te vernieuwen.

De vernieuwing die we nu hebben kunnen realiseren is van een andere schaal. De investering vergde meer dan een kwart miljoen euro wat voor onze vereniging een serieus bedrag is.

Gelukkig heeft de Gemeente bijgesprongen en 47 % subsidie verleend om het mogelijk te maken.

Vervolg

We zijn er echter nog niet helemaal. Een aantal van de zijsteigertjes zijn nog van de eerste aanleg en eigenlijk aan groot onderhoud of vervanging toe. Het bestuur beraad zich nu om ook deze vervanging in 2020 op te pakken op voorwaarde dat we subsidie kunnen verkrijgen om niet te veel in te teren op het eigen vermogen. Tenslotte hebben we ook nog een clubhuis waar we op een termijn van circa 5 jaar iets mee moeten. De serie zijsteigers bij de langere boten blijven gehandhaafd aangezien ze van een latere datum zijn en middels onderhoud nog wel een poos mee kunnen.

Uitvoering

De uitvoering van het project is soepel verlopen met de gebruikelijke obstakels die bij een dergelijk project horen. De planning ervan was ook gelukkig gekozen op een moment dat we wat minder boten in de haven hebben en dus meer werkruimte. De meeste leden hebben overigens prima meegewerkt om de boot op tijd uit de haven te verwijderen of op de tijdelijke plekken te leggen.

In twee weken heeft onze leverancier Inter Boat het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd en lagen de boten alweer op hun plek. De meeste dan want dat liep niet altijd vlekkeloos.

De elektriciteit was snel weer aangesloten door de mensen van de Haven en werf commissie met nieuwe kabels die weer een mensenleven mee kunnen hoop ik.

Hergebruik van de steigers

In het kader van duurzaamheid is het prettig om te kunnen melden dat alle oude steigers hergebruikt worden. De voorzitter van de Haven en Werf Commissie, Dan Persoon en ons algemeen bestuurslid Ronald Ouwerkerk, zijn er in geslaagd om de oude steigers aan andere verenigingen of jachthavens te verkopen. Dat is op twee manieren prettig. De steigers zijn voor wat lichter gebruik na renovatie prima bruikbaar dus ze gaan niet verloren en wij hebben als vereniging een besparing kunnen bereiken op de sloopkosten waar we anders mee geconfronteerd zouden zijn.

Inzet van de Vlietstrekers

  • Hoewel de werkzaamheden natuurlijk door onze leverancier zijn gedaan ging de rest natuurlijk niet vanzelf. Op het gevaar af dat ik mensen vergeet te noemen wil ik toch wat mensen bedanken voor hun inzet om dit project tot een goed einde te brengen.
  • Subsidieverwerving; Ad van Vliet had daarin een cruciale rol die nog niet klaar is.
  • Afspraken maken met de leverancier en begeleiden van de uitvoering; Dan Persoon
  • Zorgen voor de verplaatsing van de schepen in de haven tijdens de werkzaamheden ; Havenmeester Ton Harteveld en een aantal hulpvaardige Vlietstrekers.
  • Tijdens de werkzaamheden dagelijks de werkploeg opvangen en in de bever zorgen voor koffie; Ronald Ouwerkerk maar ook anderen die insprongen.
  • Aanleg van de Elektra kabels en het aansluiten: Jaap Trip met de elektriciens.
  • Afvoeren van de oude steigers ; Dan Persoon, Ronald Ouwerkerk       
  • Feestje; Dank voor de Evenementencommissie en de Kantinecommissie die hier vandaag weer klaarstaan.

Omdat we het toch allemaal weer voor elkaar hebben gekregen met gezamenlijke inspanningen wil ik dat graag met jullie vieren door het glas te heffen op een plezierig gebruik van de steigers die weer een lust voor het oog vormen.

Met deze dronk verklaar ik de steigers geopend!

Aad Harteveld

Mosselavond 23 november

De evenementencommissie organiseert samen met de kantinecommissie weer de jaarlijkse mosselavond op 23 november.

Bij het aanmelden kunt u kiezen tussen mosselen of een koude visschotel.

Mosselen, stokbrood, kruidenboter, sauzen, verschillende salades en drie consumpties voor 15,00 euro pp.

·       Introducés zijn welkom. (1 introducé per lid).

·       Breng eventueel een eigen pan mee

Aanmelden via Iris van Vianen of via de inschrijflijst in de Bever  SVP vooraf 15 euro pp overmaken naar NL 02 INGB 0005607263 tnv WSV de Vlietstreek

Feestelijke opening van de steiger!

Vandaag zijn de nieuwe steigers feestelijk in gebruik genomen. In een Bever vol leden hebben we getoost op het mooie resultaat. Met dank aan de gemeente voor de mooie subsidie die dit mogelijk gemaakt heeft.

Feestelijke ingebruikname nieuwe steiger – 2 november vanaf 14.30 uur

Rond 18 oktober is de laatste hand gelegd door onze leverancier Inter Boat aan de renovatie van onze haven. De technici hebben in het slechtst mogelijke weer de werkzaamheden uitgevoerd waarbij ze door ons bestuurslid Ronald Ouwerkerk en anderen werden opgevangen in het clubhuis om op te drogen en koffie te kunnen drinken.

Inmiddels hebben we de haven al een metamorfose zien ondergaan. Eerst de leegstroming, alle boten zijn natuurlijk verplaatst, en vervolgens het verschijnen van de schitterende nieuwe steigers. De mannen van Inter Boat hebben echt een compliment verdiend voor de snelheid en zorgvuldigheid waarmee gewerkt werd gedurende deze periode.

Het verplaatsen van de boten onder leiding van de Haven meester Ton Harteveld en het bestuurslid Dan Persoon was ook geen sinecure, vooral omdat er nogal wat leden niet aanwezig waren op het afgesproken moment waardoor veel extra handwerk is verricht om de boten te verplaatsen.  De laatste werkzaamheden van Inter Boat zullen bestaan uit het plaatsen van de elektriciteitspalen en reddingstrappen.  Daarna is het de beurt aan onze Haven en Werf Commissie om de stroomvoorziening te herstellen zodat zowel verlichting als gebruik van de stroom weer mogelijk wordt. 

Natuurlijk laten we een dergelijk moment niet zomaar voorbij gaan! Het is niet de meest normale zaak dat een vereniging als de onze werkzaamheden kan laten doen voor zo’n enorm bedrag, zelfs niet met geweldige ondersteuning van de Gemeente Den Haag. We mogen daar best even gepast bij stilstaan en het vieren!

Ik wil u daarom namens het bestuur van de Watersportvereniging de Vlietstreek uitnodigen om met gasten van de Gemeente en omringende watersportverenigingen op 2 november onder het genot van een drankje en een hapje onze nieuwe steigers gezamenlijk in gebruik te nemen.

Ons programma ziet er op 2 november als volgt uit;

·         Ontvangst vanaf 14:30 in ons Clubhuis de Bever

·         Symbolische opening van onze nieuwe steigers 15:00 uur

·         Daarna een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Om aan onze omgeving te laten zien dat we heel erg blij zijn met onze prachtige haven wil ik u vragen om elke beschikbare vlag en/of lampjes in uw boot te hijsen om dit gepast te vieren. Onze Kantinecommissie en Evenementencommissie maken die dag er een mooi feestje van, daar kunt u op vertrouwen.

Tot de 2e november!

Stroom op de steiger

Vandaag is er weer hard gewerkt op de steiger, gelukkig zat het weer vandaag erg mee. Een forse ploeg heeft vandaag flink doorgewerkt en alle elektrapalen aangesloten.

De nieuwe steiger

Het eerste deel van de nieuwe steiger is bijna gereed, er is deze week, ondanks de regen, hard gewerkt.

De Bever gaat weer open!

Beste Vlietstrekers,

Het winterseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat in de weekeinden de Bever weer open is.   Begin dit jaar is de mogelijkheid gekomen om jullie consumpties behalve contant ook met pin te betalen. Aangezien hier positieve geluiden over te horen waren, is er besloten om vanaf oktober 2019 dat, als de Bever voor het eerst haar deuren weer opent, er alleen nog maar met pin te betalen is. Ik ben, als voorzitter van de Kantinecommissie, erg blij met deze beslissing.

Een ander item waar ik jullie op wil wijzen is dat de openingstijden van de Bever voor de zondag zijn gewijzigd.

Zaterdag    10:00 – 17:00

Zondag       11:00 – 15:00

Dit wil uiteraard niet zeggen dat als het zondag om drie uur nog hééél gezellig is jullie eruit moeten. Nee hoor dan blijven we gewoon open. Gezelligheid boven alles!!

Verder wil ik nu ik toch jullie aandacht heb een oproep te doen om bardiensten te komen draaien. Op dit moment zijn we met 6 vrijwilligers en dat is eigenlijk te weinig om jullie ieder weekend van een drankje en een hapje te voorzien.

Zie jullie ergens in de Bever of op de nieuwe steigers.

Groetjes Mieke