Nieuwe vingersteigers

Beste Vlietstrekers

Zoals denk ik algemeen bekend, heeft het bestuur toestemming van de Algemene Ledenvergadering om (met subsidie)  vingersteigers te vervangen. Dit betreft de vingersteigers tussen de ligplaatsen 44 tot en met 64 en tussen ligplaatsen 1 en 4.

De Gemeente Den Haag heeft de subsidie inmiddels toegezegd en al een voorschot gestort. De vingersteigers zijn daarop besteld.

19 oktober aanstaande worden de oude vingersteigers verwijderd. Aansluitend worden de nieuwe steigers in ongeveer een week geleverd en gemonteerd.

Dit betekent dat in het weekend van zaterdag 17 oktober de schepen die ligplaatsen 44 tot en met 64 en 1 tot en met 4 bezetten verplaatst moeten worden. Hoe een en ander geregeld wordt binnen de haven wordt nog definitief afgesproken, maar houd er rekening mee dat uw inzet daarvoor nodig is.

Dit betekent ook dat schepen in dat weekend niet “op slot” mogen liggen in deze ligplaatsen. 

Tevens moet u er rekening mee houden  dat u tijdens de werkzaamheden hinder kunt ondervinden bij het benaderen van de boot en eventueel varen in de haven.

Wij rekenen op uw medewerking. 

Maatregelen ivm COVID-19

Beste Vlietstrekers en gasten

In het kader van beperking van de verspreiding van het  CORONA-VIRUS zijn ons dwingende maatregelen opgelegd, mede omdat bestuur niet 24/7 in de haven vertegenwoordigd is

 1. Het is verplicht om een minimale afstand van 1,5 meter te handhaven tussen bezoekers van de haven.
 2. Groepsvorming van meer dan 3 personen is niet toegestaan
 3. Alle evenementen zijn afgelast 
 4. In ons geval:  het meenemen van bezoekers, vrienden en/of familie is niet toegestaan (uitgezonderd kinderen uit eigen gezin)

Om dit nog meer nadruk te geven is vanuit overheidswege aangekondigd dat hierop gehandhaafd wordt en bij niet opvolgen een individuele bekeuring tot een maximum van 400,= Euro  gegeven kan worden. De vereniging wordt dan tevens een grote boete opgelegd.

Bovendien worden wij dan verplicht het terrein volledig af te sluiten.

Zoals wij er nu tegenaan kijken hoeft dit bij ons geen problemen op te leveren omdat het bewaren van een afstand van 1,5 meter op de steiger en het voorkomen van groepsvorming (>3)  zeker  goed uitvoerbaar is.

Dus wij rekenen op U dat U zich houdt aan deze richtlijnen

Namens het bezorgde bestuur

van de WSV de Vlietstreek

A.N. van Vliet

Secretaris

2020 – 50 jaar Vlietstreek

Namens het bestuur wil ik terugblikken op het afgelopen jaar. Dat was overigens zeker geen slecht jaar voor de vereniging.

Zo hebben we na vele jaren een nieuw fris logo. Een bevestiging van de ontwikkelingen binnen de vereniging. De nieuwsbrief vult inmiddels ons verenigingsblad het Kompas aan. We hebben al meerdere nieuwsbrieven mogen ontvangen waarmee een vlottere communicatie met de leden gerealiseerd is.

Opnieuw zijn we er als Bestuur in geslaagd om een enorme subsidie te verwerven bij de Gemeente Den Haag als bijdrage aan  de vernieuwing van het grootste deel van onze steigers. De realisatie werd onder het toeziend oog van de Haven en Werf Commissie en de Havenmeester onlangs afgerond. In 2020 hopen we de laatste oude vingersteigers te vernieuwen. De haven is daarmee flink gemoderniseerd en ziet er goed uit. Iets wat in deze tijd belangrijk is met de ontwikkeling van het Binckhorstgebied tot een woonomgeving. Met de vernieuwing van de steigers hebben we ook minder zorgen over het onderhoud. In het verleden werd veel van het onderhoud door de leden uitgevoerd gedurende de werkbeurten die leden uitvoeren onder leiding van de Haven en werfcommissie. De laatste jaren wordt het in toenemende mate lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Inzet commissies

Toch is er ook door de commissies weer veel werk verzet in het afgelopen jaar. Het vervangen van de steigers was een flinke klus waar onder meer de Haven en Werfcommissie maar ook de havenmeester de handen aan vol hebben gehad.

We hebben naast een behoorlijk aantal passanten ook een drietal vaartochten op bezoek gehad. Erg leuk en belangrijk dat de zomerhavenmeesters en medewerkers van de kantine klaar stonden om onze gasten te verwelkomen. De gasten hebben een leuke tijd gehad, dat was duidelijk.

Ook zijn er weer veel goed bezochte evenementen georganiseerd door de evenementcommissie in samenwerking met de kantinecommissie.

De kantinecommissie heeft dit jaar gelukkig wat uitbreiding gekregen waarmee ze er voor kunnen zorgen dat in het weekeinde het clubhuis de Bever open is.

Minder zichtbare vrijwilligers

Naast de mensen die we genoemd hebben zijn er vele minder zichtbare mensen die veel werk verzetten voor de vereniging wat bijna ongemerkt gaat maar wel belangrijk is. Denk dan even aan een ledenadministrateur die bijna dagelijks daar wat aan moet doen om de zaak op orde te houden. De mensen van de redactie die het Kompas, de Nieuwsbrief en de Website bijhouden, De mensen die zonder dat dat gevraagd wordt de vuilcontainer buiten zetten, reparaties doen die acuut moeten gebeuren of simpelweg een leverancier ontvangen en begeleiden. Allemaal belangrijke dingen die alleen gebeuren uit een betrokkenheid bij de vereniging en een voorwaarde zijn voor ons bestaan.. Ik hoop dat we dat de komende vijftig jaar kunnen blijven volhouden. 

50 Jaar Vlietstreek

Daarmee kom ik eigenlijk op misschien wel het belangrijkste punt van vandaag, de start van ons vijftigste verenigingsjaar. Formeel niet helemaal juist, we zijn opgericht in 31 augustus 1970. Aanstaande augustus bestaan we dus echt vijftig jaar.

In die tijd zijn enkele enthousiastelingen gestart met de vereniging en hebben met elkaar een haven gebouwd met heel beperkte eigen middelen. Inmiddels zijn we vijftig jaar verder, op de tweede locatie en ons derde steiger.

Die 50 jaar is niet zomaar iets en daar willen we als bestuur gedurende het gehele jaar aandacht aan schenken. We zijn daarmee begonnen met de opening van de steigers en zullen dat bij de verschillende gelegenheden voortzetten. De kantine en Evenementencommissie zullen daar invulling aan geven maar kunnen vast wel wat hulp gebruiken! In het najaar wordt een verenigingsfeest georganiseerd waar alle leden welkom zijn.

Ik zou af willen sluiten met een toast op de inzet van al onze vrijwilligers voor onze mooie vereniging.

Ik wens u namens het Bestuur een gelukkig en gezond 2020!

Aad Harteveld.

Toespraak voorzitter nieuwe steigers

Opening steigers 2 november 2019

Goedemiddag dames en heren,

Vandaag nemen we onze mooie nieuwe steigers officieel in gebruik en aangezien dat niet zo vaak voor komt mogen we daar best wel even bij stilstaan.

Investering

De vernieuwing van de steigers is eigenlijk begonnen met de aanpassing van het kopsteiger bij de aanleg van de Melkweg. Het vervolg werd de aanpassing van de kom naast de Bever om meer kleinere ligplaatsen te realiseren en het hoofdsteiger alvast een stuk te vernieuwen.

De vernieuwing die we nu hebben kunnen realiseren is van een andere schaal. De investering vergde meer dan een kwart miljoen euro wat voor onze vereniging een serieus bedrag is.

Gelukkig heeft de Gemeente bijgesprongen en 47 % subsidie verleend om het mogelijk te maken.

Vervolg

We zijn er echter nog niet helemaal. Een aantal van de zijsteigertjes zijn nog van de eerste aanleg en eigenlijk aan groot onderhoud of vervanging toe. Het bestuur beraad zich nu om ook deze vervanging in 2020 op te pakken op voorwaarde dat we subsidie kunnen verkrijgen om niet te veel in te teren op het eigen vermogen. Tenslotte hebben we ook nog een clubhuis waar we op een termijn van circa 5 jaar iets mee moeten. De serie zijsteigers bij de langere boten blijven gehandhaafd aangezien ze van een latere datum zijn en middels onderhoud nog wel een poos mee kunnen.

Uitvoering

De uitvoering van het project is soepel verlopen met de gebruikelijke obstakels die bij een dergelijk project horen. De planning ervan was ook gelukkig gekozen op een moment dat we wat minder boten in de haven hebben en dus meer werkruimte. De meeste leden hebben overigens prima meegewerkt om de boot op tijd uit de haven te verwijderen of op de tijdelijke plekken te leggen.

In twee weken heeft onze leverancier Inter Boat het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd en lagen de boten alweer op hun plek. De meeste dan want dat liep niet altijd vlekkeloos.

De elektriciteit was snel weer aangesloten door de mensen van de Haven en werf commissie met nieuwe kabels die weer een mensenleven mee kunnen hoop ik.

Hergebruik van de steigers

In het kader van duurzaamheid is het prettig om te kunnen melden dat alle oude steigers hergebruikt worden. De voorzitter van de Haven en Werf Commissie, Dan Persoon en ons algemeen bestuurslid Ronald Ouwerkerk, zijn er in geslaagd om de oude steigers aan andere verenigingen of jachthavens te verkopen. Dat is op twee manieren prettig. De steigers zijn voor wat lichter gebruik na renovatie prima bruikbaar dus ze gaan niet verloren en wij hebben als vereniging een besparing kunnen bereiken op de sloopkosten waar we anders mee geconfronteerd zouden zijn.

Inzet van de Vlietstrekers

 • Hoewel de werkzaamheden natuurlijk door onze leverancier zijn gedaan ging de rest natuurlijk niet vanzelf. Op het gevaar af dat ik mensen vergeet te noemen wil ik toch wat mensen bedanken voor hun inzet om dit project tot een goed einde te brengen.
 • Subsidieverwerving; Ad van Vliet had daarin een cruciale rol die nog niet klaar is.
 • Afspraken maken met de leverancier en begeleiden van de uitvoering; Dan Persoon
 • Zorgen voor de verplaatsing van de schepen in de haven tijdens de werkzaamheden ; Havenmeester Ton Harteveld en een aantal hulpvaardige Vlietstrekers.
 • Tijdens de werkzaamheden dagelijks de werkploeg opvangen en in de bever zorgen voor koffie; Ronald Ouwerkerk maar ook anderen die insprongen.
 • Aanleg van de Elektra kabels en het aansluiten: Jaap Trip met de elektriciens.
 • Afvoeren van de oude steigers ; Dan Persoon, Ronald Ouwerkerk       
 • Feestje; Dank voor de Evenementencommissie en de Kantinecommissie die hier vandaag weer klaarstaan.

Omdat we het toch allemaal weer voor elkaar hebben gekregen met gezamenlijke inspanningen wil ik dat graag met jullie vieren door het glas te heffen op een plezierig gebruik van de steigers die weer een lust voor het oog vormen.

Met deze dronk verklaar ik de steigers geopend!

Aad Harteveld