Havenreglement

REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE WATERSPORTVERENIGING ‘DE VLIETSTREEK’

Een havenreglement regelt het functioneren van de verenigingsleden (en gasten) in en om de haven en het gebruik van de havenfaciliteiten. Herhaling van teksten uit het huishoudelijk reglement in het havenreglement, dient te worden vermeden. Door de bepalingen, met name over het toewijzen, vervallen en ontnemen van een ligplaats, wordt voorzien in een hiaat, dat bij watersportverenigingen nogal eens tot problemen leidt in gerechtelijke procedures.

Het havenreglement is in te zien via de volgende link: Havenreglement