Statuten 2016

Gedeponeerd 8 januari 2016, aangenomen op de ledenvergadering van november 2015.

Statuten2016