Nieuwe vingersteigers

Beste Vlietstrekers

Zoals denk ik algemeen bekend, heeft het bestuur toestemming van de Algemene Ledenvergadering om (met subsidie)  vingersteigers te vervangen. Dit betreft de vingersteigers tussen de ligplaatsen 44 tot en met 64 en tussen ligplaatsen 1 en 4.

De Gemeente Den Haag heeft de subsidie inmiddels toegezegd en al een voorschot gestort. De vingersteigers zijn daarop besteld.

19 oktober aanstaande worden de oude vingersteigers verwijderd. Aansluitend worden de nieuwe steigers in ongeveer een week geleverd en gemonteerd.

Dit betekent dat in het weekend van zaterdag 17 oktober de schepen die ligplaatsen 44 tot en met 64 en 1 tot en met 4 bezetten verplaatst moeten worden. Hoe een en ander geregeld wordt binnen de haven wordt nog definitief afgesproken, maar houd er rekening mee dat uw inzet daarvoor nodig is.

Dit betekent ook dat schepen in dat weekend niet “op slot” mogen liggen in deze ligplaatsen. 

Tevens moet u er rekening mee houden  dat u tijdens de werkzaamheden hinder kunt ondervinden bij het benaderen van de boot en eventueel varen in de haven.

Wij rekenen op uw medewerking. 

Maatregelen ivm COVID-19

Beste Vlietstrekers en gasten

In het kader van beperking van de verspreiding van het  CORONA-VIRUS zijn ons dwingende maatregelen opgelegd, mede omdat bestuur niet 24/7 in de haven vertegenwoordigd is

  1. Het is verplicht om een minimale afstand van 1,5 meter te handhaven tussen bezoekers van de haven.
  2. Groepsvorming van meer dan 3 personen is niet toegestaan
  3. Alle evenementen zijn afgelast 
  4. In ons geval:  het meenemen van bezoekers, vrienden en/of familie is niet toegestaan (uitgezonderd kinderen uit eigen gezin)

Om dit nog meer nadruk te geven is vanuit overheidswege aangekondigd dat hierop gehandhaafd wordt en bij niet opvolgen een individuele bekeuring tot een maximum van 400,= Euro  gegeven kan worden. De vereniging wordt dan tevens een grote boete opgelegd.

Bovendien worden wij dan verplicht het terrein volledig af te sluiten.

Zoals wij er nu tegenaan kijken hoeft dit bij ons geen problemen op te leveren omdat het bewaren van een afstand van 1,5 meter op de steiger en het voorkomen van groepsvorming (>3)  zeker  goed uitvoerbaar is.

Dus wij rekenen op U dat U zich houdt aan deze richtlijnen

Namens het bezorgde bestuur

van de WSV de Vlietstreek

A.N. van Vliet

Secretaris