Nieuwe vingersteigers

Beste Vlietstrekers

Zoals denk ik algemeen bekend, heeft het bestuur toestemming van de Algemene Ledenvergadering om (met subsidie)  vingersteigers te vervangen. Dit betreft de vingersteigers tussen de ligplaatsen 44 tot en met 64 en tussen ligplaatsen 1 en 4.

De Gemeente Den Haag heeft de subsidie inmiddels toegezegd en al een voorschot gestort. De vingersteigers zijn daarop besteld.

19 oktober aanstaande worden de oude vingersteigers verwijderd. Aansluitend worden de nieuwe steigers in ongeveer een week geleverd en gemonteerd.

Dit betekent dat in het weekend van zaterdag 17 oktober de schepen die ligplaatsen 44 tot en met 64 en 1 tot en met 4 bezetten verplaatst moeten worden. Hoe een en ander geregeld wordt binnen de haven wordt nog definitief afgesproken, maar houd er rekening mee dat uw inzet daarvoor nodig is.

Dit betekent ook dat schepen in dat weekend niet “op slot” mogen liggen in deze ligplaatsen. 

Tevens moet u er rekening mee houden  dat u tijdens de werkzaamheden hinder kunt ondervinden bij het benaderen van de boot en eventueel varen in de haven.

Wij rekenen op uw medewerking. 

Geef een reactie