Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING ‘DE VLIETSTREEK’

Een huishoudelijk reglement regelt het functioneren van de rechtspersoon (vereniging) en haar organen/leden. Regels die niet daartoe dienen, behoren niet in het huishoudelijk reglement te worden opgenomen, maar bijv. in een havenreglement. Het huishoudelijk reglement moet worden afgestemd op de statuten. Tevens moeten uit het huishoudelijk reglement bepalingen worden weggehaald, die in het Havenreglement thuis horen. Herhaling van teksten, die in de statuten zijn opgenomen, dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
Huishoudelijk Reglement