Stremming Rijn-Schie kanaal en de Zijl

Vanaf november 2018 tot april 2019 voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit aan de
Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp, de sluis in Leidschendam tussen
Voorschoten en Den Haag en de Oude Tolbrug in Voorburg. Vanwege dit onderhoud
zijn er verschillende stremmingen en hinder voor het vaarwegverkeer. In onderstaande factsheet meer informatie hierover.

Factsheet Spanjaardsbrug, sluis Leidschendam en Oude Tolbrug

Geef een reactie