2020 – 50 jaar Vlietstreek

Namens het bestuur wil ik terugblikken op het afgelopen jaar. Dat was overigens zeker geen slecht jaar voor de vereniging.

Zo hebben we na vele jaren een nieuw fris logo. Een bevestiging van de ontwikkelingen binnen de vereniging. De nieuwsbrief vult inmiddels ons verenigingsblad het Kompas aan. We hebben al meerdere nieuwsbrieven mogen ontvangen waarmee een vlottere communicatie met de leden gerealiseerd is.

Opnieuw zijn we er als Bestuur in geslaagd om een enorme subsidie te verwerven bij de Gemeente Den Haag als bijdrage aan  de vernieuwing van het grootste deel van onze steigers. De realisatie werd onder het toeziend oog van de Haven en Werf Commissie en de Havenmeester onlangs afgerond. In 2020 hopen we de laatste oude vingersteigers te vernieuwen. De haven is daarmee flink gemoderniseerd en ziet er goed uit. Iets wat in deze tijd belangrijk is met de ontwikkeling van het Binckhorstgebied tot een woonomgeving. Met de vernieuwing van de steigers hebben we ook minder zorgen over het onderhoud. In het verleden werd veel van het onderhoud door de leden uitgevoerd gedurende de werkbeurten die leden uitvoeren onder leiding van de Haven en werfcommissie. De laatste jaren wordt het in toenemende mate lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Inzet commissies

Toch is er ook door de commissies weer veel werk verzet in het afgelopen jaar. Het vervangen van de steigers was een flinke klus waar onder meer de Haven en Werfcommissie maar ook de havenmeester de handen aan vol hebben gehad.

We hebben naast een behoorlijk aantal passanten ook een drietal vaartochten op bezoek gehad. Erg leuk en belangrijk dat de zomerhavenmeesters en medewerkers van de kantine klaar stonden om onze gasten te verwelkomen. De gasten hebben een leuke tijd gehad, dat was duidelijk.

Ook zijn er weer veel goed bezochte evenementen georganiseerd door de evenementcommissie in samenwerking met de kantinecommissie.

De kantinecommissie heeft dit jaar gelukkig wat uitbreiding gekregen waarmee ze er voor kunnen zorgen dat in het weekeinde het clubhuis de Bever open is.

Minder zichtbare vrijwilligers

Naast de mensen die we genoemd hebben zijn er vele minder zichtbare mensen die veel werk verzetten voor de vereniging wat bijna ongemerkt gaat maar wel belangrijk is. Denk dan even aan een ledenadministrateur die bijna dagelijks daar wat aan moet doen om de zaak op orde te houden. De mensen van de redactie die het Kompas, de Nieuwsbrief en de Website bijhouden, De mensen die zonder dat dat gevraagd wordt de vuilcontainer buiten zetten, reparaties doen die acuut moeten gebeuren of simpelweg een leverancier ontvangen en begeleiden. Allemaal belangrijke dingen die alleen gebeuren uit een betrokkenheid bij de vereniging en een voorwaarde zijn voor ons bestaan.. Ik hoop dat we dat de komende vijftig jaar kunnen blijven volhouden. 

50 Jaar Vlietstreek

Daarmee kom ik eigenlijk op misschien wel het belangrijkste punt van vandaag, de start van ons vijftigste verenigingsjaar. Formeel niet helemaal juist, we zijn opgericht in 31 augustus 1970. Aanstaande augustus bestaan we dus echt vijftig jaar.

In die tijd zijn enkele enthousiastelingen gestart met de vereniging en hebben met elkaar een haven gebouwd met heel beperkte eigen middelen. Inmiddels zijn we vijftig jaar verder, op de tweede locatie en ons derde steiger.

Die 50 jaar is niet zomaar iets en daar willen we als bestuur gedurende het gehele jaar aandacht aan schenken. We zijn daarmee begonnen met de opening van de steigers en zullen dat bij de verschillende gelegenheden voortzetten. De kantine en Evenementencommissie zullen daar invulling aan geven maar kunnen vast wel wat hulp gebruiken! In het najaar wordt een verenigingsfeest georganiseerd waar alle leden welkom zijn.

Ik zou af willen sluiten met een toast op de inzet van al onze vrijwilligers voor onze mooie vereniging.

Ik wens u namens het Bestuur een gelukkig en gezond 2020!

Aad Harteveld.

Geef een reactie