Toespraak voorzitter nieuwe steigers

Opening steigers 2 november 2019

Goedemiddag dames en heren,

Vandaag nemen we onze mooie nieuwe steigers officieel in gebruik en aangezien dat niet zo vaak voor komt mogen we daar best wel even bij stilstaan.

Investering

De vernieuwing van de steigers is eigenlijk begonnen met de aanpassing van het kopsteiger bij de aanleg van de Melkweg. Het vervolg werd de aanpassing van de kom naast de Bever om meer kleinere ligplaatsen te realiseren en het hoofdsteiger alvast een stuk te vernieuwen.

De vernieuwing die we nu hebben kunnen realiseren is van een andere schaal. De investering vergde meer dan een kwart miljoen euro wat voor onze vereniging een serieus bedrag is.

Gelukkig heeft de Gemeente bijgesprongen en 47 % subsidie verleend om het mogelijk te maken.

Vervolg

We zijn er echter nog niet helemaal. Een aantal van de zijsteigertjes zijn nog van de eerste aanleg en eigenlijk aan groot onderhoud of vervanging toe. Het bestuur beraad zich nu om ook deze vervanging in 2020 op te pakken op voorwaarde dat we subsidie kunnen verkrijgen om niet te veel in te teren op het eigen vermogen. Tenslotte hebben we ook nog een clubhuis waar we op een termijn van circa 5 jaar iets mee moeten. De serie zijsteigers bij de langere boten blijven gehandhaafd aangezien ze van een latere datum zijn en middels onderhoud nog wel een poos mee kunnen.

Uitvoering

De uitvoering van het project is soepel verlopen met de gebruikelijke obstakels die bij een dergelijk project horen. De planning ervan was ook gelukkig gekozen op een moment dat we wat minder boten in de haven hebben en dus meer werkruimte. De meeste leden hebben overigens prima meegewerkt om de boot op tijd uit de haven te verwijderen of op de tijdelijke plekken te leggen.

In twee weken heeft onze leverancier Inter Boat het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd en lagen de boten alweer op hun plek. De meeste dan want dat liep niet altijd vlekkeloos.

De elektriciteit was snel weer aangesloten door de mensen van de Haven en werf commissie met nieuwe kabels die weer een mensenleven mee kunnen hoop ik.

Hergebruik van de steigers

In het kader van duurzaamheid is het prettig om te kunnen melden dat alle oude steigers hergebruikt worden. De voorzitter van de Haven en Werf Commissie, Dan Persoon en ons algemeen bestuurslid Ronald Ouwerkerk, zijn er in geslaagd om de oude steigers aan andere verenigingen of jachthavens te verkopen. Dat is op twee manieren prettig. De steigers zijn voor wat lichter gebruik na renovatie prima bruikbaar dus ze gaan niet verloren en wij hebben als vereniging een besparing kunnen bereiken op de sloopkosten waar we anders mee geconfronteerd zouden zijn.

Inzet van de Vlietstrekers

  • Hoewel de werkzaamheden natuurlijk door onze leverancier zijn gedaan ging de rest natuurlijk niet vanzelf. Op het gevaar af dat ik mensen vergeet te noemen wil ik toch wat mensen bedanken voor hun inzet om dit project tot een goed einde te brengen.
  • Subsidieverwerving; Ad van Vliet had daarin een cruciale rol die nog niet klaar is.
  • Afspraken maken met de leverancier en begeleiden van de uitvoering; Dan Persoon
  • Zorgen voor de verplaatsing van de schepen in de haven tijdens de werkzaamheden ; Havenmeester Ton Harteveld en een aantal hulpvaardige Vlietstrekers.
  • Tijdens de werkzaamheden dagelijks de werkploeg opvangen en in de bever zorgen voor koffie; Ronald Ouwerkerk maar ook anderen die insprongen.
  • Aanleg van de Elektra kabels en het aansluiten: Jaap Trip met de elektriciens.
  • Afvoeren van de oude steigers ; Dan Persoon, Ronald Ouwerkerk       
  • Feestje; Dank voor de Evenementencommissie en de Kantinecommissie die hier vandaag weer klaarstaan.

Omdat we het toch allemaal weer voor elkaar hebben gekregen met gezamenlijke inspanningen wil ik dat graag met jullie vieren door het glas te heffen op een plezierig gebruik van de steigers die weer een lust voor het oog vormen.

Met deze dronk verklaar ik de steigers geopend!

Aad Harteveld

Geef een reactie